Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Vu - Idrottsmedicin

Sök i Vu - Idrottsmedicin

Idrottsskada - - från prevention till säker återgång till idrott

Idrottsskada - - från prevention till säker återgång till i…

av Paul Ackermann

Idrottsmedicin innefattar kunskaper om idrottsrelaterade skador och ohälsa sett ur flera perspektiv, så som fysiologi, traumatologi, biomekanik, träningslära samt prevention och…

Extremernas fysiologi

av Maria Ahlsén

The Ethics of Doping and Anti-Doping

av Verner Moller
Extremernas fysiologi

Extremernas fysiologi sammanfattar extrema fysiologiska om­ställningar som människokroppen har förmågan till. Med extrema omställningar menas sådana skeenden som man i normalfal…

The Ethics of Doping and Anti-Doping

With every positive drugs test the credibility and veracity of modern elite sport is diminished. In this radical and provocative critique of current anti-doping policy and pract…