Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Vpm - Palliativ vård

Sök i Vpm - Palliativ vård

Palliativ medicin och vård

Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv

av Inger Benkel
Palliativ medicin och vård

Palliativ medicin är ett akademiskt ämnesområde med klinisk utbildning och forskning och utgör grunden för den palliativa vården. Dess syfte är att förbättra vården för de döend…

Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Fokus i denna bok är det tvärprofessionella teamarbetet inom palliativ vård. Författarna går igenom den palliativa vårdens fyra hörnstenar: symtomkontroll, kommunikation, teamar…


Palliativ vård vid demens När döden utmanar livet : om existentiell kris och coping i palliativ vård Palliativ vård De 6 S:n : en modell för personcentrerad palliativ vård
Palliativ vård vid demens av Johan SundelöfNär döden utmanar livet : om existentie... av Lisa SandPalliativ vård av Margareta WidellDe 6 S:n : en modell för personcentrera... av Britt-Marie Ternestedt

Palliativ vård, elevbok Palliativ medicin i praktiken The Philosophy of Palliative Care När man vet att någon snart ska dö : en handbok för anhöriga
Palliativ vård, elevbok av Maria BengtssonPalliativ medicin i praktiken av Bertil AxelssonThe Philosophy of Palliative Care av Fiona RandallNär man vet att någon snart ska dö : en... av Lisa Blomqvist