Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Vpj - Akutvård

Sök i Vpj - Akutvård

Katastrofmedicin

Akutsjukvård : omvårdnad och behandling vid akut sjukdom el…

av Jonas Wikström
Katastrofmedicin

Denna bok beskriver hur man ska hantera den svåra uppgiften att bedriva sjukvård på effektivast möjliga sätt i alla de olika typer av situationer där det akuta vårdbehovet övers…

Akutsjukvård : omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada (bok + digital produkt)

Oavsett arbetsplats – på en akutmottagning, i en ambulans, på en vårdavdelning, IVA eller familjeläkarmottagning – möter vårdpersonalen patienter med akut sjukdom el…


Krishandboken : allt du behöver för att klara dig På akuten, bok med eLabb Överlevnadshandboken Akutsjukvård från Ö till Ä
Krishandboken : allt du behöver för att... av Niklas KämpargårdPå akuten, bok med eLabb av Jenny ArhammarÖverlevnadshandboken av John "Lofty" WisemanAkutsjukvård från Ö till Ä av Caroline Hård af Segerstad

Symtom, diagnos, terapi Matell-Reichards Akutmedicin Akut omhändertagande av trauma - - på skadeplats och akutmottagning Akut vård ur ett patientperspektiv
Symtom, diagnos, terapi av Richard LeviMatell-Reichards Akutmedicin av Jessica FryckstedtAkut omhändertagande av trauma - - på s... av Thomas AspAkut vård ur ett patientperspektiv av Anders Bremer