Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Vphc - Egenvård

Patientundervisning : ett samspel för lärande

Patientundervisning : ett samspel för lärande

Krav på egenvård och ett massivt informationsflöde gör att vårdpersonalens roll alltmer handlar om att stödja patienters lärande. Att veta och förstå är grundläggande mänskliga …

Att möta familjer inom vård och omsorg

Att utveckla anhörigstöd

av Gunilla Matheny
Att möta familjer inom vård och omsorg

Familjen är ofta det naturliga sammanhang vi människor vänder oss till vid ohälsa och sjukdom. Därför påverkas också familjen som enhet av att en familjemedlem insjuknar eller d…

Att utveckla anhörigstöd

Vilka är de personer som stöttar och vårdar en närstående, vilket stöd efterfrågar de och vad kan samhället och den enskilda arbetsplatsen erbjuda? Vilken värdegrund styr bilden…