Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Vphb - Hemsjukvård

Sök i Vphb - Hemsjukvård

Hemsjukvård : olika perspektiv på trygg och säker vård

av Mirjam Ekstedt

Hemsjukvård (E Levy)

av Elisabeth Levy
Hemsjukvård : olika perspektiv på trygg och säker vård

Hemsjukvård blir en allt större del av svensk hälso- och sjukvård. Det är viktigt att vården som patienter får i det egna hemmet kännetecknas av trygghet, kvalitet och patientsä…

Hemsjukvård (E Levy) Provläs

Hemsjukvård beskriver vård- och omsorgspersonalens roll och arbetsuppgifter och samarbetet med övriga personalkategorier. Områden som speciellt betonas i boken är etik, bemötand…