Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Vph - Primärvård

Sök i Vph - Primärvård

Hemsjukvård : olika perspektiv på trygg och säker vård

av Mirjam Ekstedt

Att möta familjer inom vård och omsorg

Hemsjukvård : olika perspektiv på trygg och säker vård

Hemsjukvård blir en allt större del av svensk hälso- och sjukvård. Det är viktigt att vården som patienter får i det egna hemmet kännetecknas av trygghet, kvalitet och patientsä…

Att möta familjer inom vård och omsorg

Familjen är ofta det naturliga sammanhang vi människor vänder oss till vid ohälsa och sjukdom. Därför påverkas också familjen som enhet av att en familjemedlem insjuknar eller d…

Patientundervisning : ett samspel för lärande Att utveckla anhörigstöd Omvårdnad i primärvården Hemsjukvård (E Levy)
Provläs
Patientundervisning : ett samspel för l... Att utveckla anhörigstöd av Gunilla MathenyOmvårdnad i primärvården Hemsjukvård (E Levy) av Elisabeth Levy