Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Vpg - Omvårdnad

Sök i Vpg - Omvårdnad

Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att …

Vård och omsorg vid demenssjukdom, elevbok

av Eva-Lena Lindqvist
Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd

Kan du förstå hur jag har det? Det är en fråga som många personer ställer när de drabbas av ohälsa. Kan man förstå det? Och hur vet man att man förstår en annan människa? Denna …

Vård och omsorg vid demenssjukdom, elevbok

Vård och omsorg vid demenssjukdom är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Vård …


Omvårdnad på avancerad nivå - - kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden (bok + digital produkt) Vård- och omsorgsarbete 2 Omvårdnad vid psykisk ohälsa - - på grundnivå (bok + digital produkt) Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt)
Omvårdnad på avancerad nivå - - kärnkom... av Ann-Christine AnderssonVård- och omsorgsarbete 2 av Kjell HjelmOmvårdnad vid psykisk ohälsa - - på gru... av Jan ArlebrinkOmvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa... av Lilas Ali

Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt (bok + digital produkt) Patientundervisning : ett samspel för lärande Vårdande vid psykisk ohälsa - - på avancerad nivå Vi är syskon : tolv berättelser om att ha syskon
Omvårdnadens grunder - Perspektiv och f... av Åsa AudulvPatientundervisning : ett samspel för l... Vårdande vid psykisk ohälsa - - på avan... av António Barbosa da Silva3-6 årVi är syskon : tolv berättelser om att...