Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Vpg - Omvårdnad

Sök i Vpg - Omvårdnad

Klinisk omvårdnad 1

Pediatrisk omvårdnad

Klinisk omvårdnad 1

Klinisk omvårdnad del 1 och 2 tydliggör vilka konsekvenser olika sjukdomar och skador har för patienten. Hur upplever patienten att vara sjuk, hur påverkas hens grundläggande be…

Pediatrisk omvårdnad

Pediatrisk omvårdnad ger grundläggande kunskaper om omvårdnad av barn genom barnets samtliga utvecklingsskeden, från födelsen till den vuxna människan, liksom på alla vårdnivåer…


Teoretiska grunder för vårdande Klinisk omvårdnad D. 2 Klinisk vårdvetenskap - Vårdande på teoretisk grund Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd
Teoretiska grunder för vårdande av Maria ArmanKlinisk omvårdnad D. 2 av Hallbjørg AlmåsKlinisk vårdvetenskap - Vårdande på teo... av Arne RehnsfeldtVägen till patientens värld och personc...

Praktiska grunder för omvårdnad Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar Omvårdnad & medicin/Omvårdnad & kirurgi - paket Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad (bok + digital produkt)
Praktiska grunder för omvårdnad av Nina Jahren KristoffersenOmvårdnad på akademisk grund : att utve... av Anna ForsbergOmvårdnad & medicin/Omvårdnad & kirurgi... Vetenskaplig teori och metod : från idé...