Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Vp - Hälsovård och sjukvård

Sök i Vp - Hälsovård och sjukvård

Klinisk omvårdnad 1

Intensivvård

Klinisk omvårdnad 1

Klinisk omvårdnad del 1 och 2 tydliggör vilka konsekvenser olika sjukdomar och skador har för patienten. Hur upplever patienten att vara sjuk, hur påverkas hens grundläggande be…

Intensivvård

Intensivvård kommer nu i en tredje, grundligt omarbetad och utökad upplaga. Den bygger på samma framgångsrika koncept som föregående upplagor med inledande kapitel om basala mek…


Personcentrering inom hälso- och sjukvård - från filosofi till praktik Pediatrisk omvårdnad Sjuksköterskans kärnkompetenser Prehospital akutsjukvård
Personcentrering inom hälso- och sjukvå... Pediatrisk omvårdnad Sjuksköterskans kärnkompetenser Prehospital akutsjukvård av Björn-Ove Suserud

Teoretiska grunder för vårdande Klinisk omvårdnad D. 2 Palliativ medicin och vård Boken om demenssjukdomar
Teoretiska grunder för vårdande av Maria ArmanKlinisk omvårdnad D. 2 av Hallbjørg AlmåsPalliativ medicin och vård Boken om demenssjukdomar av Hans Basun