Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Vp - Hälsovård och sjukvård

Sök i Vp - Hälsovård och sjukvård

Intensivvård

Sjuksköterskans kärnkompetenser

Intensivvård

Intensivvård kommer nu i en tredje, grundligt omarbetad och utökad upplaga. Den bygger på samma framgångsrika koncept som föregående upplagor med inledande kapitel om basala mek…

Sjuksköterskans kärnkompetenser

SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår …


Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd Boken om demenssjukdomar Hemsjukvård : olika perspektiv på trygg och säker vård Säker vård : nya perspektiv på patientsäkerhet
Vägen till patientens värld och personc... Boken om demenssjukdomar av Hans BasunHemsjukvård : olika perspektiv på trygg... av Mirjam EkstedtSäker vård : nya perspektiv på patients... av Synnöve Ödegård

Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv Vård och omsorg vid demenssjukdom, elevbok Katastrofmedicin It i vård och omsorg
Palliativ vård : ur ett tvärprofessione... av Inger BenkelVård och omsorg vid demenssjukdom, elev... av Eva-Lena LindqvistKatastrofmedicin It i vård och omsorg av Rune Johansson