Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Vndi - Handikappade och sexuallivet

Sök i Vndi - Handikappade och sexuallivet

Sex, kärlek & aspergers syndrom : med kärleksskola för aspe…

av Inger Jalakas

När känslan tar över- : sexualitet-utvecklingsstörning-auti…

av Margareta Nordeman
Sex, kärlek & aspergers syndrom : med kärleksskola för aspergare

Sex och kärlek är av naturliga skäl knepigt när man har svårt att visa sina känslor, svårt att tolka och förstå andra människors reaktioner och kanske till och med mycket svårt …

När känslan tar över- : sexualitet-utvecklingsstörning-autism

Människor med utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning uttrycker ibland sina sexuella behov på ett sätt som vi inte är vana vid. Vi upplever yttringarna som annorlun…