Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Vln - Drogberoende och drogmissbruk

Sök i Vln - Drogberoende och drogmissbruk

Handbok i missbrukspsykologi - teori och tillämpning

av Claudia Fahlke

Bryta vanor : kognitiv och beteendeinriktad behadling vid m…

av Carl Gyllenhammar
Handbok i missbrukspsykologi - teori och tillämpning

Handbok i missbrukspsykologi är en grundläggande lärobok om alkohol- och narkotikaproblem som utgår från ett psykologiskt perspektiv med såväl biologisk som social kunskap närva…

Bryta vanor : kognitiv och beteendeinriktad behadling vid missbruk och beroende

Individen måste stå i centrum i behandlingen vid missbruk och beroende. Den första frågan att ställa är: Vad är problemet? Svaret bestämmer sedan behandlingens upplägg. Författa…


Alkohol, droger och hjärnan : tro och vetande utifrån modern neurovetenskap Motiverande samtal och KBT : Att kombinera metoder för att uppnå förändring Alkohol- och narkotikaproblem Stödja patienter att sluta röka och snusa : metodbok i tobaksavvänjning
Alkohol, droger och hjärnan : tro och v... av Markus HeiligMotiverande samtal och KBT : Att kombin... av Sylvie NaarAlkohol- och narkotikaproblem av Björn JohnsonStödja patienter att sluta röka och snu...

Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri Återfallsprevention utifrån KBT och MI : vid problem med alkohol och narkotika Åter till kontrollerat drickande : en handbok för kliniker Heroinberoende
Riskbruk och missbruk : alkohol - läkem... av Katarina JohanssonÅterfallsprevention utifrån KBT och MI... av Liria OrtizÅter till kontrollerat drickande : en h... av Anders HammarbergHeroinberoende av Johan Kakko