Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Vlbdg - Analytisk terapi

Sök i Vlbdg - Analytisk terapi

Livet måste ha mening : Erfarenheter i koncentrationslägren…

av Viktor E Frankl

Mentalisering : att leka med verkligheten

av Göran Rydén
Livet måste ha mening : Erfarenheter i koncentrationslägren - Logoterapins

Vilka är de faktorer som inverkar på en människas förmåga att klara av kriser och svåra levnadsförhållanden? Vad är det som gör att vissa överlever med en bibehållen, och ibland…

Mentalisering : att leka med verkligheten

Detta är den första svenska boken om mentalisering, ett begrepp som under de senaste åren rönt allt större uppmärksamhet. Mentalisering handlar om att reflektera över sina egna …


Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi Psykoanalytisk diagnostik : att förstå personlighetsstruktur Lek och verklighet Att återerövra sitt liv : en guide till bättre relationer och känslomässig läkning
Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi av Bo SigrellPsykoanalytisk diagnostik : att förstå... av Nancy McWilliamsLek och verklighet av Donald W WinnicottAtt återerövra sitt liv : en guide till... av Jean Jenson

Objektrelationer och psykoterapi : Print on demand Dynamisk psykoterapi barn - ungdom - vuxen - Teori och praktik Catch Them Before They Fall: The Psychoanalysis of Breakdown "Sagan utan slut" : en knarkares berättelse i jagstrukturerande psykoterapi
Objektrelationer och psykoterapi : Prin... av Ludvig IgraDynamisk psykoterapi barn - ungdom - vu... av Lennart VibergCatch Them Before They Fall: The Psycho... av Christopher Bollas"Sagan utan slut" : en knarkares berätt... av Lennart Lindén