Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Vlba - Medicinska behandlingsmetoder

Sök i Vlba - Medicinska behandlingsmetoder

Pillret : en berättelse om depressioner och doktorer, forsk…

av Ingrid Carlberg

Psykedelisk renässans : den nya vetenskapen om medvetandet,…

av Michael Pollan
Pillret : en berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader

På jakt efter en större förståelse för spelet kring de moderna antidepressiva medicinerna tar Ingrid Carlberg läsaren med från Sigmund Freud i artonhundratalets Wien till PR-str…

Psykedelisk renässans : den nya vetenskapen om medvetandet, döden, beroende, depression och transcedens

 När LSD upptäcktes på 1940-talet tycktes det för forskare och läkare utgöra startpunkten för en psykologisk revolution. De psykedeliska substanserna föreföll inte bara kun…

Psykofarmaka : läkemedelsbehandling av psykiska sjukdomar Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse Att sluta med psykofarmaka : handbok för förskrivare, behandlare, patienter och deras anhöriga ECT : Kliniska riktlinjer för elektrokonvulsiv behandling
Psykofarmaka : läkemedelsbehandling av... av Odd LingjaerdeDödlig psykiatri och organiserad förnek... av Peter C. GøtzscheAtt sluta med psykofarmaka : handbok fö... av Peter R. BregginECT : Kliniska riktlinjer för elektroko...