Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Vke - Proteslära (protetik)

Sök i Vke - Proteslära (protetik)

Handbok i akuttandvård

Handbok i akuttandvård

av Anna Jinghede

Handbok i akuttandvård ger vägledning vid de vanligaste tillstånden inom akuttandvården. Boken inleds med ett schema med konsultationsorsaker och förslag på diagnoser. Därefter …

A textbook of fixed prosthodontics : the scandinavian appro…

av Krister Nilner

Implantat : att förebygga, diagnostisera och hantera kompli…

av Christel Larsson
A textbook of fixed prosthodontics : the scandinavian approach

Fastsittande protetik i olika former används i allt större utsträckning. Patienternas önskemål om funktionellt och estetiskt tilltalande tänder gör att nya material och metoder …

Implantat : att förebygga, diagnostisera och hantera komplikationer

Ett mycket stort antal patienter har i dag implantat; numera ersätts allt från enstaka tandförluster till större tand- och vävnadsförluster. Området är komplext och när det upps…