Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Uccc - Värmelära

Sök i Uccc - Värmelära

Energilära

av Olof Beckman

Proteins

Energilära

Denna bok i termodynamik är främst avsedd för grundläggande utbildningar vid tekniska högskolor, naturvetenskaplig universitetsutbildning och lärarutbildningar i naturvetenskap.…

Proteins

Presenting a wide-ranging view of current developments in protein research, the papers in this collection, each written by highly regarded experts in the field, examine various …


Thermodynamics For Dummies Nucleation Four Laws That Drive the Universe Industrial and Process Furnaces
Thermodynamics For Dummies av Mike PaukenNucleation av Dimo KashchievFour Laws That Drive the Universe av Peter AtkinsIndustrial and Process Furnaces av Barrie Jenkins

Water (R718) Turbo Compressor and Ejector Refrigeration / Heat Pump Technology The Laws of Thermodynamics: A Very Short Introduction Fundamentals of Heat and Mass Transfer A Matter of Degrees: What Temperature Reveals about the Past and Future of Our Species, Planet, and Universe
Water (R718) Turbo Compressor and Eject... av Milan N. SarevskiThe Laws of Thermodynamics: A Very Shor... av Peter AtkinsFundamentals of Heat and Mass Transfer av Adrienne S. LavineA Matter of Degrees: What Temperature R... av Gino Segre