Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Thi - Matematisk statistik

Sök i Thi - Matematisk statistik

Statistik för hälsovetenskaperna

av Göran Ejlertsson

Kvantitativ metod från början

av Annika Eliasson
Statistik för hälsovetenskaperna

Statistik för hälsovetenskaperna har tillsammans med sin föregångare Grundläggande statistik under flera decennier varit en uppskattad och flitigt använd kursbok vid många hälso…

Kvantitativ metod från början

Kvantitativ metod betraktas av många som mycket komplicerat och svårförståeligt. Denna introduktionsbok är skriven utifrån övertygelsen att så inte är fallet. Med bokens hjälp k…


Grundläggande statistisk analys Kvantitativ metod - en praktisk introduktion Övningsbok i statistik : för hälsovetenskaperna Statistisk verktygslåda 2 : multivariat analys
Grundläggande statistisk analys av Björn LantzKvantitativ metod - en praktisk introdu... av Christer ThraneÖvningsbok i statistik : för hälsoveten... av Göran EjlertssonStatistisk verktygslåda 2 : multivariat...

Tabeller och formler för statistiska beräkningar An Introduction to Medical Statistics Multivariate Observations An Introduction to Decision Theory
Tabeller och formler för statistiska be... av Svante KörnerAn Introduction to Medical Statistics av Martin BlandMultivariate Observations av George A. F. SeberAn Introduction to Decision Theory av Martin Peterson