Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Th - Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik

Sök i Th - Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik

Statistik för beteendevetare : faktabok

av Elisabet Borg

Praktisk statistik för medicin och hälsa, bok med eLabb

av Jonas Björk
Statistik för beteendevetare : faktabok

Statistik för beteendevetare är en heltäckande grundbok i statistik. Författarna går steg för steg igenom hur du planerar, genomför och redovisar en statistisk undersökning:- Vi…

Praktisk statistik för medicin och hälsa, bok med eLabb

Praktisk statistik för medicin och hälsa är en bok vars pedagogiska idé skiljer sig markant från liknande läroböcker. Här står de praktiska tillämpningarna i centrum: först pres…


Stokastik - Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar Statistik för beteendevetare : övningsbok Statistik för hälsovetenskaperna Stats: Data and Models, Global Edition
Stokastik - Sannolikhetsteori och stati... av Sven Erick AlmStatistik för beteendevetare : övningsb... av Elisabet BorgStatistik för hälsovetenskaperna av Göran EjlertssonStats: Data and Models, Global Edition av Richard D. De Veaux

Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder Kvantitativ metod från början Praktisk statistik Statistisk verktygslåda 0 - - att förstå och förändra världen med siffror (bok + digital produkt)
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvet... av Göran DjurfeldtKvantitativ metod från början av Annika EliassonPraktisk statistik av Svante KörnerStatistisk verktygslåda 0 - - att först... av Mimmi Barmark