Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Te - Geometri

Sök i Te - Geometri

Geometri för lärare

av Håkan Sollervall

Linjär algebra med geometri

av Lennart Andersson
Geometri för lärare

Boken behandlar den specialiserade kunskap i geometri som lärare behöver för att kunna bedriva en varierad och allsidig matematikundervisning samt för att kunna tolka, bedöma oc…

Linjär algebra med geometri

Boken inleds med ett fylligt kapitel som behandlar geometriska vektorer, linjer och plan samt andragradskurvor. De följande avsnitten, som behandlar matriser, linjära …


Topology (Classic Version) Åtta kapitel om geometri Trigonometry For Dummies Squaring the Circle
Topology (Classic Version) av James MunkresÅtta kapitel om geometri av Anders TengstrandTrigonometry For Dummies av Mary Jane SterlingSquaring the Circle av Paul A. Calter

Inledande geometri för högskolestudier Introduction to Symplectic Topology Sacred Geometry Övningar i inledande geometri för högskolestudier
Inledande geometri för högskolestudier av Stefan DiehlIntroduction to Symplectic Topology av Dusa McDuffSacred Geometry av Robert LawlorÖvningar i inledande geometri för högsk... av Matematikcentrum LTH