Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Tala - Matematisk programmering

Sök i Tala - Matematisk programmering

Optimeringslära

Optimeringslära

Boken är i första hand avsedd för kurser i optimeringslära vid universitet och högskolor. Den kan även med fördel användas av ingenjörer, ekonomer och andra som arbetar med opti…

Optimeringslära Applied Integer Programming Linear Programming and Network Flows Integer Programming
Optimeringslära av Jan LundgrenApplied Integer Programming av Der-San ChenLinear Programming and Network Flows av Mokhtar S. BazaraaInteger Programming av Laurence A. Wolsey