Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Tal - Tillämpad matematik

Sök i Tal - Tillämpad matematik

Statistical Rethinking

av Richard McElreath

Optimeringslära

Statistical Rethinking

Statistical Rethinking: A Bayesian Course with Examples in R and Stan builds your knowledge of and confidence in making inferences from data. Reflecting the need for scripting i…

Optimeringslära

Boken är i första hand avsedd för kurser i optimeringslära vid universitet och högskolor. Den kan även med fördel användas av ingenjörer, ekonomer och andra som arbetar med opti…


Approximate Dynamic Programming Predictive Analytics Optimeringslära Linear Programming and Network Flows
Approximate Dynamic Programming av Warren B. PowellPredictive Analytics av Ajit C. TamhaneOptimeringslära av Jan LundgrenLinear Programming and Network Flows av Mokhtar S. Bazaraa

Integer Programming Model-Based Clustering and Classification for Data Science The Art of Mathematics Time Series Analysis by State Space Methods
Integer Programming av Laurence A. WolseyModel-Based Clustering and Classificati... av Charles BouveyronThe Art of Mathematics av Bela BollobasTime Series Analysis by State Space Met... av The late James Durbin