Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Si - Civilförsvar

Sök i Si - Civilförsvar

Krishandboken : allt du behöver för att klara dig

av Niklas Kämpargård

Complex Emergencies

av David J. Keen
Krishandboken : allt du behöver för att klara dig

Om Sverige drabbas av ett långvarigt strömavbrott blir följderna snabbt besvärliga. På bara några timmar blir det kallt inomhus, vattnet slutar att rinna ur kranen och maten tar…

Complex Emergencies

If you thought the point of war was to win, this book will make you think again. David Keen questions the model of war as a contest between two sides aiming at political and mil…