Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Rca - Sånglekar och danslekar

Sök i Rca - Sånglekar och danslekar

Sikelej, sa kamelen : sång- och danslekar från hela världen

Sikelej, sa kamelen : sång- och danslekar från hela världen

Sång- och danslekar från hela världen. En samling med lekar och ramsor från hela världen som anknyter till "Tjuderuttan, sa räven" från 1999 som också finns utgiven av En bok fö…

Lekvisor för smått folk

av Katarina Gren

Lilla Vickevire och hans vänner : fingerlekar och rörelsera…

av Gunlög Rosén
Lekvisor för smått folk

41 enkla visor med mycket lek- och rörelseglädje för de minsta förskolebarnen. De flesta visorna är nya. Mycket lämplig för samlingarna på förskolan, men passar även hemma. Allt…

Lilla Vickevire och hans vänner : fingerlekar och rörelseramsor

Nya fingerlekar och rörelseramsor för åldrarna ett till fem år. Materialet knyter an till vår tradition av ramsor men texterna är nyskrivna och språkbruket modernt.Ramsorna vill…