Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Qd:k - Historia

Sök i Qd:k - Historia

Den siste bonden på Tämmesboda

Den siste bonden på Tämmesboda

av Lars-Olof Hallberg

"Är du törstig?" Stig räcker spannen till fotografen Lars-Olof Hallberg. Det är Lars-Olofs första besök på Tämmesboda, den småländska arrendegården där syskonen Berit och Stig A…

Agrar revolution under två sekel

av Carl-Johan Gadd

stället för äktenskap : att driva jordbruk tillsammans med …

av Martin Dackling
Agrar revolution under två sekel

På 1700- och 1800-talen skedde stora förändringar i jordbrukssamhället i hela Västeuropa. Man brukar tala om den agrara revolutionen. Praktiskt yttrade sig förändringarna i nya …

stället för äktenskap : att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige

1900-talet sägs ibland vara familjejordbrukets århundrade. Trots att landsbygden förändrades i grunden framställs ofta själva bondefamiljen bestående av man, hustru och barn som…