Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Qbgc - Registreringsteknik

Sök i Qbgc - Registreringsteknik

Atlas över människokroppen

av Jordi Vigué-Martín

Journalföring för psykologer

av Camilla Damell
Atlas över människokroppen

Atlas över människokroppen är en anatomisk framställning i text och bild. Den vänder sig till blivande och yrkesverksamma sjuk- och undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeu…

Journalföring för psykologer

Journalföring är ett område som många psykologer tycker är problematiskt och som kan ge upphov till osäkerhet, vilket skapar oro för att göra fel. Frågorna är många och det kan …

Nya VIPS-boken : välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet Sketchnote Workbook, The De sju som såg Damn Delicious Meal Prep
Nya VIPS-boken : välbefinnande, integri... av Margareta EhnforsSketchnote Workbook, The av Mike RohdeDe sju som såg av Denise RudbergDamn Delicious Meal Prep av Chungah Rhee