Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Qbfbc - Personalutveckling

Aktivt medarbetarskap : ta ansvar och utvecklas på jobbet

av Anna Tufvesson

Kompetensbaserad personalstrategi : hur du tar reda på vad …

av Malin Lindelöw
Aktivt medarbetarskap : ta ansvar och utvecklas på jobbet

Den här boken visar tydligt hur vi själva påverkar vår situation och inspirerar dig att göra vad du kan för att skapa en bra social arbetsmiljö för dig och dina kollegor.Läs mer…

Kompetensbaserad personalstrategi : hur du tar reda på vad organisationen behöver, bemannar den rätt och utvecklar den inför framtiden

Den här boken förmedlar en komplett personalstrategi, från träffsäker rekrytering till medarbetarnas fortsatta kompetensutveckling. Du får lära dig behovsanalys, att utföra komp…


Historien om Bodri Samtal på jobbet : medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och andra viktiga samtal Coaching för bättre resultat : Principer och strategier för coachande leda Framgångsrikt förändringsarbete : om individ och organisation i förändring
6-9 årHistorien om Bodri av Hédi FriedSamtal på jobbet : medarbetarsamtal, ut... av Kerstin LjungströmCoaching för bättre resultat : Principe... av John WhitmoreFramgångsrikt förändringsarbete : om in... av Bosse Angelöw

Organisationsförändringar och förändringsledarskap Kollektivt lärande - i arbetslivet Arbetsorganisation i praktiken : en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori Coaching : att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas
Organisationsförändringar och förändrin... av XxxDag Ingvar JacobsenKollektivt lärande - i arbetslivet Arbetsorganisation i praktiken : en kri... av P-O BörnfeltCoaching : att hjälpa ledare och medarb... av Morten Emil Berg