Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Qbfa - Personalsocial verksamhet

Sök i Qbfa - Personalsocial verksamhet

Rehabilitering och arbetsmiljö - Handbok i 10 steg för arbe…

av Annika Blekemo

Kränkande särbehandling - Rättssäker utredningsmetodik i ar…

av Richard Mårtensson
Rehabilitering och arbetsmiljö - Handbok i 10 steg för arbetsgivare

När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller olycksfall aktualiseras olika rättsregler som skyddar arbetstagaren från att förlora si…

Kränkande särbehandling - Rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet

Hanteringen av kränkande särbehandling på arbetsplatser riskerar i dag att vara rättsligt osäker. Det beror på att det inte är tydligt hur arbetsgivare ska tolka lagstiftningen.…

Tillbaka till jobbet : hållbar återgång efter stressrelaterad ohälsa Faktastiskt : Rätt strategier för HR och ledare Managing the Risks of Organizational Accidents Lönsam hälsosam lyckosam : främjande ledarskap och medarbetarskap
Tillbaka till jobbet : hållbar återgång... av Åsa KruseFaktastiskt : Rätt strategier för HR oc... av Dan HassonManaging the Risks of Organizational Ac... av James ReasonLönsam hälsosam lyckosam : främjande le... av Anders Lugn