Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Qbcfa - Intern revision och kontroll

Sök i Qbcfa - Intern revision och kontroll

Värdeskapande internrevision

av Olof Arwinge

Internrevision - en introduktion

av Olof Arwinge
Värdeskapande internrevision

Internrevision syftar till att skapa värde åt företag och organisationer. Genom att utvärdera styrning, riskhantering och kontroll i organisationer bidrar internrevisionen till …

Internrevision - en introduktion

Internrevision utvärderar och förbättrar styrning, riskhantering och kontroll i företag och organisationer. Verksamheten skapar värde åt företag och organisationer genom att ge …