Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Qbcf - Revision

Revision

av Thomas Carrington

The Audit Society

av Michael Power
Revision

Varför behövs revision? Vilken är revisorns roll i relation till övriga finansiella aktörer? Hur säkra och trovärdiga är företagens finansiella rapporter – och hur gör vi …

The Audit Society

Since the early 1980s there has been an explosion of auditing activity in the United Kingdom and North America. In addition to financial audits there are now medical audits, tec…


En bok om revision Internal Control Audit and Compliance Värdeskapande internrevision Den statliga revisionen i Norden - Forskning, praktik och politik
En bok om revision av Gunilla Eklöv AlanderInternal Control Audit and Compliance av Lynford GrahamVärdeskapande internrevision av Olof ArwingeDen statliga revisionen i Norden - Fors...

Auditing For Dummies Internrevision - en introduktion Lean Auditing Samlingsvolymen 2020 : revision
Auditing For Dummies av Maire LoughranInternrevision - en introduktion av Olof ArwingeLean Auditing av James C. PatersonSamlingsvolymen 2020 : revision