Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Qbced - Intern redovisning

Internredovisning : grunder och tillämpningar

av Micael Jönsson

Introduktion till intern redovisning

av Ingvar Karlsson
Internredovisning : grunder och tillämpningar

Alla organisationer, oavsett bransch eller inriktning har behov av information för intern styrning. Även om informationsbehovet skiljer sig åt kan informationshanteringen uttryc…

Introduktion till intern redovisning

Syftet med boken är som framgår av titeln att ge en enkel och kortfattad introduktion till intern redovisning. Principerna för intern redovisning beskrivs och läsarna ska i förs…