Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Qbcea - Balans och värdering

Företagsvärdering - med fundamental analys

Företagsvärdering - med fundamental analys

av Henrik Nilsson

Denna bok behandlar ämnet företagsvärdering och aktievärdering. Ett stort antal metoder och modeller som finns tillgängliga för värdering av f…

Värdering av småhus och bostadsrätter

av Fredrik Brunes

Företagsvärdering - - översikt av området baserat på erfare…

Värdering av småhus och bostadsrätter

Kärnan i den här boken är att presentera hur bedömningen av marknadsvärdet på ett småhus eller en bostadrätt utförs. Metoden som används kallas ortsprismetoden och baseras på at…

Företagsvärdering - - översikt av området baserat på erfarenhet

PwC utför företagsvärderingar i många olika sammanhang. I våra nära kontakter med näringsliv och offentlig verksamhet blir vi ofta anlitade vid strategiska investeringsbeslut, o…