Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Qbce - Balans, värdering, årsredovisning

Sök i Qbce - Balans, värdering, årsredovisning

Koncernredovisning

av Jörgen Carlsson

Hållbarhetsredovisning : grunder, praktik och funktion

av Magnus Frostenson
Koncernredovisning

Den tredje upplagan har uppdaterats med förändringar i tillämplig lagstiftning, allmänna råd och redovisningsstandarder. Framför allt påverkar förändringar i Bokföringsnämndens …

Hållbarhetsredovisning : grunder, praktik och funktion

Nästan alla större företag hållbarhetsredovisar. Det betyder att de redovisar sin ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan. Den här boken ger en introduktion till hållbarhe…


Årsredovisningen - En introduktion Kassaflödesanalys Redovisningens språk Koncernredovisning
Årsredovisningen - En introduktion av Björn LeonardzKassaflödesanalys av Niklas SandellRedovisningens språk av Dag SmithKoncernredovisning av Jan Marton

CSR: Företagsansvar i förändring Företagsvärdering - med fundamental analys CSR och hållbart företagande Att förstå externredovisning - Övningsbok : begrepp, samband, logik och teknik
CSR: Företagsansvar i förändring av Maria GrafströmFöretagsvärdering - med fundamental ana... av Henrik NilssonCSR och hållbart företagande av Tommy BorglundAtt förstå externredovisning - Övningsb... av Gunnar Eriksson