Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Qbb - Standardisering

Sök i Qbb - Standardisering

Medicintekniska produkter : grundläggande kunskap för vårdp…

av Henrik Revenäs

A World of Standards

av Nils Brunsson
Medicintekniska produkter : grundläggande kunskap för vårdpersonal

Medicintekniska produkter är en förutsättning för dagens högkvalitativa hälso- och sjukvård. Utöver tillförlitliga och säkra produkter är det avgörande att användaren är bekväm …

A World of Standards

In the modern world there is no shortage of people who know what is best for others. Self-appointed experts, consultants, and organizations try to convince states, corporations,…