Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Qbac - Informationsfrågor och kommunikationsfrågor

Sök i Qbac - Informationsfrågor och kommunikationsfrågor

Strategisk intern kommunikation : led organisationer med ko…

av Susanne Dahlman

Kommunikation i organisationer

av Mats Heide
Strategisk intern kommunikation : led organisationer med kommunikation

Den första svenska boken med ett helhetsgrepp om den interna kommunikationen ur ett strategiskt perspektiv. Här utmanas gamla föreställningar och läsaren inspireras till nya ins…

Kommunikation i organisationer

Arbetsuppgifterna i dagens organisationer består i stor utsträckning av kommunikation. Det gäller inte bara professionella kommunikatörer utan också chefer och medarbetare. Hela…


Omvärldsanalys i praktiken Försprång : omvärldsanalys på riktigt Planerad kommunikation : strategiskt ledningsstöd i företag och organisationer Maxa snacket : så når du framgång genom digital kommunikation
Omvärldsanalys i praktiken av Linda GenfFörsprång : omvärldsanalys på riktigt av Bengt WahlströmPlanerad kommunikation : strategiskt le... av Peter EriksonMaxa snacket : så når du framgång genom... av Karin Zingmark

Tillämpad kommunikationsvetenskap Kommunikationsplanering - En handbok på vetenskaplig grund Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Global Edition Strategisk kommunikation : en introduktion
Tillämpad kommunikationsvetenskap av Larsåke LarssonKommunikationsplanering - En handbok på... av Lars PalmManagement Information Systems: Managin... av Jane P. LaudonStrategisk kommunikation : en introdukt... av Jesper Falkheimer