Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Qafbab - Indirekta skatter

Mervärdesskattens grunder

Mervärdesskattens grunder

av Anna Sandberg Nilsson

Mervärdesskatten påverkar oss alla, varje dag. Varje gång vi som privatpersoner köper något stöter vi på moms. Det är företagen, som är en oavlönad uppbördsman åt staten, som sk…

En ny mervärdesskattelag. SOU 2020:31 (Del 1 & 2) : Betänka…

Mervärdesskatt : en introduktion

av Peter Melz
En ny mervärdesskattelag. SOU 2020:31 (Del 1 & 2) : Betänkande från Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen (Fi 2016:6)

Översynen ska syfta till att förbättra mervärdesskattelagstiftningen genom att den får en tydligare struktur och blir mer överskådlig samt s…

Mervärdesskatt : en introduktion

Mervärdesskatt har funnits i Sverige sedan 1969. Strax dessförinnan beslutade de dåvarande EG-länderna (numera EU) att det var just mervärdesskatt som skulle användas som gemens…