Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Qafbab - Indirekta skatter

Mervärdesskattens grunder

av Anna Sandberg Nilsson

Mervärdesskatt : en introduktion

av Peter Melz
Mervärdesskattens grunder

Mervärdesskatten påverkar oss alla, varje dag. Varje gång vi som privatpersoner köper något stöter vi på moms. Det är företagen, som är en oavlönad uppbördsman åt staten, som sk…

Mervärdesskatt : en introduktion

Mervärdesskatt har funnits i Sverige sedan 1969. Strax dessförinnan beslutade de dåvarande EG-länderna (numera EU) att det var just mervärdesskatt som skulle användas som gemens…