Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Qaf - Finansväsen med finansrätt

Sök i Qaf - Finansväsen med finansrätt

Förvaltningsekonomi : en bok med fokus på organisation, sty…

av Björn Brorström

Mervärdesskattens grunder

av Anna Sandberg Nilsson
Förvaltningsekonomi : en bok med fokus på organisation, styrning och redovisning i kommuner och landsting

Styrning, ledning och organisering av den offentliga sektorn med fokus på kommuner och landsting behandlas i boken Förvaltningsekonomi. Boken visar vilka förutsättningarna och v…

Mervärdesskattens grunder

Mervärdesskatten påverkar oss alla, varje dag. Varje gång vi som privatpersoner köper något stöter vi på moms. Det är företagen, som är en oavlönad uppbördsman åt staten, som sk…


Resources, Deprivation, and Poverty Macroeconomics Lösningar till övningsbok i beskattning - Beskattningen 2019 Principles of International Taxation
Resources, Deprivation, and Poverty av Brian NolanMacroeconomics av Wendy CarlinLösningar till övningsbok i beskattning... av Leif EdvardssonPrinciples of International Taxation av Lynne Oats

The Holy Grail of Macroeconomics Macroeconomics Democracy, Dictatorship, and Default Global Public Goods
The Holy Grail of Macroeconomics av Richard C. KooMacroeconomics av Manfred GartnerDemocracy, Dictatorship, and Default av Cameron Ballard-RosaGlobal Public Goods