Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Cj-c.41 - Sverige: reformationstiden 1527-93

Sök i Cj-c.41 - Sverige: reformationstiden 1527-93

Mässan och armborstet : uppror och reformation i Sverige 1525-1544

Mässan och armborstet : uppror och reformation i Sverige 15…

av Martin Berntson

Under början av 1500-talet trädde olika samhällsgrupper i Sverige i allians med varandra i en gemensam kamp mot Gustav Vasas regim. I dessa allianser ingick även kyrkans represe…

Kättarland : en bok om reformationen i Sverige

av Martin Berntson

Doften av rykande vekar : reformationen ur folkets perspekt…

av Fredrik Heiding
Kättarland : en bok om reformationen i Sverige

Reformationen i Sverige har beskrivits både som en kulturskymning och som det moderna svenska samhällets födelse. I den här boken får vi följa den dramatiska historiska utveckli…

Doften av rykande vekar : reformationen ur folkets perspektiv

Reformationen i Sverige var en kulturrevolution som genomfördes gradvis och mot folkflertalets önskan, en kulturrevolution i bemärkelsen att många centrala aspekter i tidigare g…