Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Qaaa - Doktrinhistoria

Det ekonomiska tänkandets historia

av Bo Sandelin

Neoliberalism: A Very Short Introduction

av Manfred B. Steger
Det ekonomiska tänkandets historia

En grundläggande bok i ekonomisk doktrinhistoria om olika ekonomiska skolors framväxt. Några uppmärksammade vetenskapsteoretiska idéer om de allmänna betingelserna för en discip…

Neoliberalism: A Very Short Introduction

Anchored in the principles of the free-market economics, 'neoliberalism' has been associated with such different political leaders as Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Bill Clin…

De ekonomiska teoriernas historia The Death of Economics Ekonomisk teori : en introduktion A History of Economic Theory
De ekonomiska teoriernas historia av Lars Pålsson SyllThe Death of Economics av Paul OrmerodEkonomisk teori : en introduktion av Francoise DuboeufA History of Economic Theory av Jurg Niehans