Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Qaaa - Doktrinhistoria

Det ekonomiska tänkandets historia

Det ekonomiska tänkandets historia

av Bo Sandelin

En grundläggande bok i ekonomisk doktrinhistoria om olika ekonomiska skolors framväxt. Några uppmärksammade vetenskapsteoretiska idéer om de allmänna betingelserna för en discip…

The Penguin History of Economics

av Roger E Backhouse

De ekonomiska teoriernas historia

av Lars Pålsson Syll
The Penguin History of Economics

A very clear, reliable and readable history of economic thought from the ancient world to the present day. From Homer to Marx to John Stuart Mill, Backhouse shows how to keep yo…

De ekonomiska teoriernas historia

De ekonomiska teoriernas historia är det första heltäckande arbete om de ekonomiska teoriernas historia som skrivits på svenska. Det innehåller en översikt av de ekonomiska teor…