Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Ohfhb - Hörselskadade

Ljud tar plats

Ljud tar plats

Det finns ett stort behov av att bättre förstå de funktionshinder som finns i samhället och som begränsar eller i vissa fall omöjliggör allas aktiva delaktighet i samhällslivet.…