Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Ohfh - Handikappade

Hantera, utvärdera och förändra : Med lågaffektivt bemötand…

av Bo Hejlskov Elvén

Unga med psykisk ohälsa, självskadebeteende och självmordst…

av Ulrika Hallberg
Hantera, utvärdera och förändra : Med lågaffektivt bemötande och tydliggöra

Äntligen kombineras verktyg från lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik till en pedagogisk helhet. Verktygen är uppdelade i tre olika verktygslådor: hantera, utvärde…

Unga med psykisk ohälsa, självskadebeteende och självmordstankar : en kunskapsöversikt

Allt fler unga lider av psykisk ohälsa, självskadebeteende och/eller självmordstankar. Samtidigt kan vi se att det fortfarande är tabu att prata om psykisk ohälsa. Vad beror det…


Tonår med autism och asperger : en föräldraguide Barn, familj och funktionshinder - Utveckling och habilitering Föräldraboken om adhd Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder
Tonår med autism och asperger : en förä... av Carolina LindbergBarn, familj och funktionshinder - Utve... av Anders MöllerFöräldraboken om adhd av Lena WestholmProblemskapande beteende vid utveckling... av Bo Hejlskov Elvén

Föräldraskap och funktionsnedsättning Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder : Möjlighetens metoder för en ny praktik Tonår med adhd : en föräldraguide Föräldraboken om autismspektrumtillstånd : om att komma vidare efter diagnosen
Föräldraskap och funktionsnedsättning av Ulrika HallbergRehabilitering och stöd till återhämtni... av David ErshammarTonår med adhd : en föräldraguide av Carolina LindbergFöräldraboken om autismspektrumtillstån... av Carolina Lindberg