Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Ohfe - Äldreomsorg

Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta

av Bo Hejlskov Elvén

Omvårdnad & äldre

Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta

Äldreomsorgen har förändrats markant de senaste decennierna. Antalet äldre har blivit fler men antalet platser på äldreboenden har blivit klart färre. Det innebär att äldre pers…

Omvårdnad & äldre

Boken belyser äldre personers hälsa och ohälsa och bygger på sammanlagt 27 svenska forskares beskrivningar av det aktuella kunskapsläget. De flesta författare har sin utgångspun…


Psykisk ohälsa hos äldre Leva livet med demens : praktiska råd och berättelser från Hattstugans äldreboende Undersköterskan : äldreomsorgens nyckelspelare Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen
Psykisk ohälsa hos äldre av Susanne Rolfner SuvantoLeva livet med demens : praktiska råd o... av Gun AremyrUndersköterskan : äldreomsorgens nyckel... av Monica BerglundMotiverande samtal : praktisk handbok f... av Barbro Holm Ivarsson

Systematiskt kvalitetsarbete i äldreomsorgen Kulturkrockar i äldreomsorgen Förändringsperspektiv på äldreomsorg - att leva som andra Socialgerontologi
Systematiskt kvalitetsarbete i äldreoms... av Erika AskKulturkrockar i äldreomsorgen av Minna ForsellFörändringsperspektiv på äldreomsorg -... Socialgerontologi