Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Ohcb - Bostadspolitik och bostadsförsörjning

Sök i Ohcb - Bostadspolitik och bostadsförsörjning

Nyttan med allmännyttan

Nyttan med allmännyttan

Den här boken handlar om allmännyttans ställning på den svenska bostadsmarknaden. Boken belyser ur ett brett perspektiv de strategiska vägval som nya förutsättningar för allmänn…