Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Ohc - Bostäder

Nyttan med allmännyttan

Mångfaldens dilemman - boendesegregation och områdespolitik

av Andersson (red.)
Nyttan med allmännyttan

Den här boken handlar om allmännyttans ställning på den svenska bostadsmarknaden. Boken belyser ur ett brett perspektiv de strategiska vägval som nya förutsättningar för allmänn…

Mångfaldens dilemman - boendesegregation och områdespolitik

Som en följd av kriget i Syrien och andra konflikter har flyktingströmmarna till och genom Europa vuxit dramatiskt, med stora sociala, ekonomiska och politiska konsekvenser för …


Bostadsrätt - en handbok för styrelsen The Routledge Handbook of Housing Policy and Planning The Policy-Making Process and Social Learning in Russia 13 myter om bostadsfrågan
Provläs
Bostadsrätt - en handbok för styrelsen av Martina SlorachThe Routledge Handbook of Housing Polic... The Policy-Making Process and Social Le... av Marina Khmelnitskaya13 myter om bostadsfrågan

Bostadsojämlikhet Paradoxes of Segregation Den svenska fastighetskrisen Gör hyresrätt! : idéer för en utvecklad hyresmarknad
Bostadsojämlikhet av Camilla ListerbornParadoxes of Segregation av Sonia ArbaciDen svenska fastighetskrisen av Dwight M. JaffeeGör hyresrätt! : idéer för en utvecklad... av Henrik Bredberg