Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Ohafe - Äldre på arbetsmarknaden

Paid Work Beyond Pension Age

Barndom och arbete

av Ingrid Söderlind
Paid Work Beyond Pension Age

In many countries, the number of people working beyond pension age is increasing. This volume investigates this trend in seven different countries, examining the contexts of thi…

Barndom och arbete

Barns arbete beskrivs ofta som att de hjälper till. Många föreställer sig att barn i Sverige inte längre arbetar och att skolan ersatt arbete. Men arbete har fortfarande en plat…