Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Ohab - Arbetsrätt

Arbetsrätt

av Anderz Andersson

Arbetsrätt -

av Mats Glavå
Arbetsrätt

Arbetsrätt ger en god och högaktuell introduktion till grunderna i arbetsrätten. De områden som behandlas är bl.a. parterna på arbetsmarknaden, medbestämmande, förhandlingar och…

Arbetsrätt -

Arbetsrättslagstiftningens närmast explosionsartade utveckling under 1900-talets tre sista decennier kom att förskjuta, men inte på något avgörande sätt förändra, utgångspunkter…


Arbetsrätt Arbetsmiljölagen - Med kommentar Rätt Lön 2020 Rätt Arbetsrätt 2020
Arbetsrätt av Mats GlavåArbetsmiljölagen - Med kommentar av Bo ErikssonRätt Lön 2020 av Erika DahlgrenRätt Arbetsrätt 2020 av Louise Ideström D'Oliwa

Rätt Lön 2019 Sist in först ut : LAS och den svenska modellen Juridisk metod tillämpad inom arbetsrätten 40 år med MBL
Rätt Lön 2019 av Erika DahlgrenSist in först ut : LAS och den svenska... av Svante NycanderJuridisk metod tillämpad inom arbetsrät... av Tommy Iseskog40 år med MBL av Tommy Iseskog