Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Oh:d - Sociala frågor och socialpolitik. Teori, filosofi

Sök i Oh:d - Sociala frågor och socialpolitik. Teori, filosofi

Socialpolitiska klassiker

av Håkan Johansson

Empowerment : I teori och praktik

av Askheim (red.)
Socialpolitiska klassiker

Har välfärdsstaten någonsin varit universell och kan dagens välfärdsstat sträva efter universella lösningar? Vilka rättigheter och skyldigheter inryms i begreppet socialt medbor…

Empowerment : I teori och praktik

Begreppet empowerment har på kort tid blivit oerhört populärt. Det förknippas med kraft, makt och styrka - företeelser som uppfattas som positiva. Men begreppet riskerar att bli…