Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Oel - Tryckfrihetsrätt

Sök i Oel - Tryckfrihetsrätt

Handlingsoffentlighet och sekretess

Handlingsoffentlighet och sekretess

av Bengt Lundell

Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i offentl…

Att publicera - Etik och juridik för journalister och publi…

av Nils Funcke

Medierätt : en handbok

av Dag Wetterberg
Att publicera - Etik och juridik för journalister och publicister

Att offentliggöra yttranden som inte går över lagens gränser och som håller sig inom det etiskt försvarbara kräver kunskap och omdöme.Att publicera beskriver ingående de juridis…

Medierätt : en handbok

Boken tar upp de centrala rättsområdena inom mediejuridiken som yttrandefrihet, personlig integritetoch upphovsrätt. Den belyser även vissa speciellafrågeställningar i varumärke…