Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Oekb - Exekutionsrätt

Värdering av tillgångar vid insolvens

Konkurspraktikan

av Hans Elliot
Värdering av tillgångar vid insolvens

Frågan om värdering är såväl ett teoretiskt som praktiskt ?problem och behöver belysas ur flera olika perspektiv. Det finns inte några enhetliga bestämmelser eller riktlinjer fö…

Konkurspraktikan

Konkurspraktikan är idag den mest heltäckande instruktionsboken för dig som arbetar med konkurs, både i konkursförvaltning och i myndighetskontroll. Innehållet är en systematisk…