Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Oeka - Civilprocess och straffprocess

Sök i Oeka - Civilprocess och straffprocess

Respectable Citizens - Shady Practices

av Stephen Farrall

Vittnespsykologi

av Pär Anders Granhag
Respectable Citizens - Shady Practices

Respectable Citizens - Shady Practices seeks to explore a previously neglected aspect of crime in modern society - namely those crimes that are committed by otherwise 'respectab…

Vittnespsykologi

Vittnespsykologi ger en allmän orientering om de faktorer som påverkar tillförlitligheten i vittnens utsagor. Förutom att kort introducera området, bely…


Criminal Responsibility Cross-Examination in International Arbitration Klinisk forensisk psykologi Forensic Psychology in Context
Criminal Responsibility av Victor TadrosCross-Examination in International Arbi... av Kaj I HoberKlinisk forensisk psykologi Forensic Psychology in Context

The Bioarchaeology of Metabolic Bone Disease Corporate Security in the 21st Century Unimaginable Atrocities International Criminal Law
The Bioarchaeology of Metabolic Bone Di... av Megan B. BrickleyCorporate Security in the 21st Century av Kevin WalbyUnimaginable Atrocities av William SchabasInternational Criminal Law av Douglas Guilfoyle