Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Oeakab - Föräldrar och barn. Förmynderskap

Sök i Oeakab - Föräldrar och barn. Förmynderskap

Barnrättens grunder

av Johanna Schiratzki

God man och förvaltare - En handbok

av Daniel Sjöstedt
Barnrättens grunder

I Barnrättens grunder presenteras det svenska regelverket rörande barn och föräldrar. En utgångspunkt är barnkonventionen som inkorporeras i Sverige år 2020 och barnets bästa so…

God man och förvaltare - En handbok

Att vara god man eller förvaltare är ett förtroendeuppdrag som kräver både kunskap och engagemang. I denna bok med tillhörande webbutbildning går författarna utförligt igenom vi…

God man eller förvaltare : en praktisk handbok Nyfått barn : [en bok om barnlöshet och adoption] Hinderbarnan : 27 berättelser om att bli förälder genom adoption Nordisk samboerrett
God man eller förvaltare : en praktisk... av Kerstin FälldinNyfått barn : [en bok om barnlöshet och... av Britta KignellHinderbarnan : 27 berättelser om att bl... av Markus KnodtNordisk samboerrett av John Asland