Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Oeaka - Äktenskapsrätt och föräldrarätt

Sök i Oeaka - Äktenskapsrätt och föräldrarätt

Barnrättens grunder

av Johanna Schiratzki

God man och förvaltare - En handbok

av Daniel Sjöstedt
Barnrättens grunder

I Barnrättens grunder presenteras det svenska regelverket rörande barn och föräldrar. En utgångspunkt är barnkonventionen som inkorporeras i Sverige år 2020 och barnets bästa so…

God man och förvaltare - En handbok

Att vara god man eller förvaltare är ett förtroendeuppdrag som kräver både kunskap och engagemang. I denna bok med tillhörande webbutbildning går författarna utförligt igenom vi…


Lämnad : att överleva en oväntad separation Lyckligt skild : Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen Lyckligt skild : hitta den kloka vägen före, under och efter separationen God man eller förvaltare : en praktisk handbok
Lämnad : att överleva en oväntad separa... av Åsa KruseLyckligt skild : Hitta den kloka vägen... av Magnus AbrahamssonLyckligt skild : hitta den kloka vägen... av Magnus AbrahamssonGod man eller förvaltare : en praktisk... av Kerstin Fälldin

Skilj dig ordentligt! : separationshandboken Skilj dig ordentligt! : Separationshandboken Tager du? Och sju andra äktenskapsfrågor du vill veta svaren på Skiljas utan att förlora sig själv
Skilj dig ordentligt! : separationshand... av Pia SehmSkilj dig ordentligt! : Separationshand... av Pia SehmTager du? Och sju andra äktenskapsfrågo... av Gustav AlmqvistSkiljas utan att förlora sig själv av Michael Larsen