Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Oeaeb - Patenträtt

Arbetstagares uppfinningar

av Sanna Wolk

Okonventionella varumärken : Form, färg, doft, ljud

av Erika Lunell
Arbetstagares uppfinningar

Många, om inte de flesta, uppfinningar skapas i anställningsförhållanden. Det är viktigt för företagen att förvärva sina anställdas uppfinningar samtidigt som allt fler arbetsta…

Okonventionella varumärken : Form, färg, doft, ljud

Avhandlingen belyser i vilken utsträckning okonventionella varumärkesobjekt fungerar respektive erkänns som registrerbara varumärken, ur såväl ett EG-rättsligt som nordiskt pers…